stavebniny kvip bek

V PARTNERSTVE JE SILA

PREDAJNÉ MIESTA

ZÁPADNÉ SLOVENSKO

WOODCOTE STAVEBNINY BRATISLAVA
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
T: 0905 355 003
E: bratislava@woodcote.sk

BEK PROFI CENTRUM BRATISLAVA
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
T: 0905 355 003
E: bratislava@bek.sk

KVIP BRATISLAVA
Púchovská 14
831 06 Bratislava
T: 0903 497 750
E: bratislava@kvip.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO BRATISLAVA
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
T: 0911 096 627
E: r1.dpk@woodcote.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO BRATISLAVA 2
Púchovská 14
831 06 Bratislava Rača
T: 0903 713 586
E: puchovska.dpk@woodcote.sk

KVIP BRATISLAVA 2
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
T: 0911 037 452
E: bratislava2@kvip.sk

WOODCOTE STAVEBNINY TRNAVA
Pri kalvárii 12
917 01 Trnava
T: 0910 905 635
E: trnava@woodcote.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTUDIO TRNAVA
Pri kalvárii 12
917 01 Trnava
T: 0908 504 200
E: tt.dpk@woodcote.sk

KVIP TRNAVA
Pri kalvárii 12
917 01 Trnava
T: 0911 025 218
E: trnava@kvip.sk

KVIP TURÁ LÚKA
Turá Lúka 240
907 03 Turá Lúka
T: 0910 772 666
E: turaluka@kvip.sk

WOODCOTE STAVEBNINY TRENČÍN
Zlatovská 3072
911 05 Trenčín
T: 0902 100 900
E: trencin@woodcote.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO TRENČÍN
Zlatovská 3072
911 05 Trenčín
T: 0911 241 543
E: tn.dpk@woodcote.sk

BEK PROFI CENTRUM TRENČÍN
Ľ. Stárka 1873
911 05 Trenčín
T: 0905 673 347
E: tn@bek.sk

KVIP TRENČÍN
Zlatovská 3072
911 05 Trenčín
T: 0911 665 265
E: trencin@kvip.sk

WOODCOTE STAVEBNINY NITRA
Staničná 1
949 01 Nitra
T: 0911 086 865
E: nitra@woodcote.sk

BEK PROFI CENTRUM NITRA
Novozámocká 44/A
949 05 Nitra
T: 0905 573 412
E: nr@bek.sk

KVIP NITRA
Mostná 13
949 01 Nitra
T: 0914 324 847
E: nitra@kvip.sk

STREDNÉ SLOVENSKO

WOODCOTE STAVEBNINY ŽIAR NAD HRONOM
Priemyselná 2
965 01 Žiar nad Hronom
T: 0903 731 998
E: ziar@woodcote.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO ŽIAR NAD HRONOM
Priemyselná 2
965 01 Žiar nad Hronom
T: 0911 170 075
E: zh.dpk@woodcote.sk

KVIP ŽIAR NAD HRONOM
Priemyselná 2
965 01 Žiar nad Hronom
T: 0911 037 451
E: ziarnadhronom@kvip.sk

WOODCOTE STAVEBNINY NOVÁ BAŇA
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa
T: 0918 825 317
E: novabana@woodcote.sk

BEK PROFI CENTRUM BANSKÁ BYSTRICA
Kremnička 7
974 05 Banská Bystrica
T: 0910 105 115
E: bb@bek.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO BANSKÁ BYSTRICA
Kremnička 7
974 05 Banská Bystrica
T: 0903 441 237
E: bb.dpk@woodcote.sk

KVIP BANSKÁ BYSTRICA
Kremnička 7
974 05 Banská Bystrica
T: 0903 281 148
E: banskabystrica@kvip.sk

KVIP LEVICE
Ku Bratke 11
934 05 Levice
T: 0911 025 216
E: levice@kvip.sk

WOODCOTE INTERÉROVÉ ŠTÚDIO ZVOLEN
Obchodná 1
960 01 Zvolen
T: 0910 824 605
E: zv.dpk@woodcote.sk

WOODCOTE STAVEBNINY ŠAHY
SNP 48
936 01 Šahy
T: 0911 096 623
E: sahy@woodcote.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO ŠAHY
SNP 48
936 01 Šahy
T: 0905 348 565
E: sahy.dpk@woodcote.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO ŽILINA
Prielohy 1012/1C
010 07 Žilina
T: 0910 272 418
E: za.dpk@woodcote.sk

BEK PROFI CENTRUM ŽILINA
Dlhá 88
010 09 Žilina
T: 0907 835 544
E: za@bek.sk

KVIP ŽILINA
Kragujevská 9
010 01 Žilina
T: 0911 736 654
E: zilina@kvip.sk

BEK PROFI CENTRUM RUŽOMBEROK
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
T: 0905 436 919
E: rk@bek.sk

KVIP RUŽOMBEROK
Bystrická cesta 45
034 01 Ružomberok
T: 0911 025 221
E: ruzomberok@kvip.sk

KVIP LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Ul. 1. Mája 2483
031 04 Liptovský Mikuláš
T: 0911 025 226
E: liptovskymikulas@kvip.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Ul. 1. Mája 2483
031 04 Liptovský Mikuláš
T: 0911 668 031
E: lm.dpk@woodcote.sk

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

WOODCOTE STAVEBNINY PREŠOV
Strojnícka 18
080 01 Prešov
T: 0911 241 542
E: presov@woodcote.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO PREŠOV
Strojnícka 1
080 01 Prešov
T: 0911 520 102
E: po.dpk@woodcote.sk

BEK PROFI CENTRUM PREŠOV
Strojnícka 10
080 01 Prešov
T: 0905 417 097
E: po@bek.sk

KVIP PREŠOV
Strojnícka 18
080 01 Prešov
T: 0911 541 199
E: presov@kvip.sk

WOODCOTE STAVEBNINY POPRAD
Teplická 4
058 01 Poprad
T: 0903 400 761
E: poprad@woodcote.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO POPRAD
Teplická cesta 5
058 01 Poprad
T: 0907 903 935
E: pp.dpk@woodcote.sk

WOODCOTE STAVEBNINY KOŠICE
Pri Prachárni 18
040 01 Košice
T: 0911 102 461
E: kosice@woodcote.sk

WOODCOTE INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO KOŠICE
Južná trieda 117
040 01 Košice
T: 0911 078 211
E: ke.dpk@woodcote.sk

BEK PROFI CENTRUM KOŠICE
Južná trieda 117
040 01 Košice
T: 0905 607 916
E: kosice@bek.sk

KVIP KOŠICE
Pri Prachárni 18
040 01 Košice
T: 0903 428 723
E: kosice@kvip.sk

Kontakty

ZÁKAZNÍCKA PODPORA:

Marek Lipták
adresa: Amden SK s.r.o.,
Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava
e-mail: info@svetvyhod.sk
telefón: 02 33 00 42 31

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Facebook Twitter Google+