PREDAJNÉ MIESTA

Západné Slovensko

WOODCOTE Stavebné Centrum
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
T: 915 495 648
E: bratislava@woodcote.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Púchovská 14
831 06 Bratislava
T: 903 497 750
E: bratislava@kvip.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
T: 911 037 452
E: bratislava2@kvip.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Rožňavská 1 /areál R1/
831 04 Bratislava
T: 911 096 627
E: r1.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Púchovská 14
831 06 Bratislava
T: 903 713 586
E: puchovska.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
Pri Kalvárii 12
917 01 Trnava
T: 910 905 635
E: trnava@woodcote.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Pri Kalvárii 12
917 01 Trnava
T: 908 504 200
E: tt.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Pri kalvárii 12
917 01 Trnava
T: 911 025 218
E: trnava@kvip.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Turá Lúka 240
907 03 Turá Lúka
T: 910 772 666
E: turaluka@kvip.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
Zlatovská 3072
911 05 Trenčín
T: 902 345 618
E: trencin@woodcote.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Zlatovská 3072
911 05 Trenčín
T: 911 086 852
E: tn.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Profi Centrum
Ľ. Stárka 1873
911 05 Trenčín
T: 908 710 587
E: tn@bek.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Zlatovská 3072
911 05 Trenčín
T: 911 793 062
E: trencin@kvip.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
Staničná 1
94901 Nitra
T: 911 086 865
E: nitra@woodcote.sk

WOODCOTE Profi Centrum
Novozámocká 44/A
949 05 Nitra
T: 905 573 412
E: nr@bek.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Mostná 13
949 01 Nitra
T: 914 324 847
E: nitra@kvip.sk

Stredné Slovensko

WOODCOTE Stavebné Centrum
Priemyselná 2
965 01 Žiar nad Hronom
T: 903 731 998
E: ziar@woodcote.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Priemyselná 2
965 01 Žiar nad Hronom
T: 911 170 075
E: zh.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Priemyselná 2
965 04 Žiar nad Hronom
T: 911 037 451
E: ziarnadhronom@kvip.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa
T: 918 825 317
E: novabana@woodcote.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
Kremnička 7
974 05 Banská Bystrica
T: 911 154 802
E: bb@bek.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Kremnička 7
974 05 Banská Bystrica
T: 905 256 554
E: bb.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Kremnička 7
974 05 Banská Bystrica
T: 903 281 148
E: banskabystrica@kvip.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Ku Bratke 11
934 05 Levice
T: 911 025 216
E: levice@kvip.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Obchodná 1 /RETAIL BOX I./
960 01 Zvolen
T: 910 824 605
E: zv.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
SNP 48
936 01 Šahy
T: 903 324 728
E: sahy@woodcote.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Prielohy 1012/1C, Living centrum
010 07 Žilina
T: 910 272 418
E: za.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
Dlhá 88
010 09 Žilina
T: 907 835 544
E: za@bek.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Kragujevská 9
010 01 Žilina
T: 911 736 654
E: zilina@kvip.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
T: 905 436 919
E: rk@bek.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Bystrická cesta 45
034 01 Ružomberok
T: 911 025 221
E: ruzomberok@kvip.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
Langsfeldova 1C
036 01 Martin
T: 911 094 356
E: martin@woodcote.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Ul. 1. mája 2483
031 04 Liptovský Mikuláš
T: 911 025 226
E: liptovskymikulas@kvip.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Ul. 1. mája 2483
031 04 Liptovský Mikuláš
T:
E: lm.interier@woodcote.sk

Východné Slovensko

WOODCOTE Stavebné Centrum
Strojnícka 18
080 01 Prešov
T: 911 520 102
E: presov@woodcote.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Strojnícka 1
080 01 Prešov
T: 902 829 626
E: po.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Profi Centrum
Strojnícka 10
080 06 Prešov
T: 905 417 097
E: po@bek.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Strojnícka 18
080 01 Prešov
T: 911 541 199
E: presov@kvip.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
Teplická 4
058 01 Poprad
T: 903 400 761
E: poprad@woodcote.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Teplická cesta 5 /objekt Storeland/
058 01 Poprad
T: 907 903 935
E: pp.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Stavebné Centrum
Pri Prachárni 18
040 01 Košice
T: 911 102 461
E: kosice@woodcote.sk

WOODCOTE Interiérové Štúdio
Južná trieda 117
040 01 Košice
T: 911 078 211
E: ke.interier@woodcote.sk

WOODCOTE Profi Centrum
Južná trieda 117
040 12 Košice
T: 905 607 916
E: kosice@bek.sk

WOODCOTE Inštalatérske Centrum
Pri Prachárni 18
040 01 Košice
T: 903 428 723
E: kosice@kvip.sk

Kontakty

ZÁKAZNÍCKA PODPORA:

Marek Lipták
adresa: Amden SK s.r.o.,
Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava
e-mail: info@svetvyhod.sk
telefón: 02 33 00 42 31

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Facebook Twitter Google+